Prosta spółka akcyjna zadziałała w crowdfundingu. Doradzali prawnicy act BSWW legal & tax

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Przeprowadzono pierwszą skuteczną ofertę publiczną prostej spółki akcyjnej. 2Riders P.S.A. tworząca innowacyjny “linkowy holownik rowerowy” zebrała w crowdfundingu 600 tys. zł. Spółce doradzała kancelaria act BSWW legal & tax.

Była to także pierwsza kampania prowadzona przez platformę finansowania Forc.ee, platformę finansowania społecznościowego. Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na finalizację projektu innowacyjnego linkowego holownika rowerowego, w tym na doprojektowanie produktu oraz opłacenie formalności związanych z patentem na kraje EU oraz USA.

Wiceprezes platformy Forc.ee Piotr Łuszczek komentując ten projekt mówił w Pulsie Biznesu, że zastosowano unikatowe, możliwe tylko w formule PSA, zapisy zabezpieczające interesy inwestorów, a konstrukcja PSA sprawdziła się w boju, jest pojemna i elastyczna.

Kancelaria ac BSWW legal & tax doradzała między innymi  w zakresie dostosowania dokumentacji do wymogów prawnych prowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych, komunikacji z Komisją Nadzoru Finansowego oraz inwestorami, jak również w zakresie realizacji obowiązków prawnych po zakończeniu oferty, w tym rejestracji podwyższenia kapitału w KRS oraz ewidencji w KNF. Projekt przeprowadzili Piotr Wojnar (partner zarządzający, współkierujący praktyką Rynków Kapitałowych), Janusz Szeliński (partner), Łukasz Świątek (starszy prawnik) oraz Katarzyna Krzykwa (prawnik).

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów