Rynek alternatywnych dostawców usług prawnych szybko rośnie 

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Rynek alternatywnych dostawców usług prawnych, czyli firm, które oferują prostsze usługi prawnicze lub związane z doradztwem prawnym taniej niż tradycyjne kancelarie, często z użyciem technologii, dynamicznie się rozwija i jest wart już niemal 21 miliardów dolarów. To o 45% więcej niż jeszcze dwa lata temu. Tak wynika z raportu Instytut Thomson Reuters, Centrum Etyki i Zawodu Prawniczego w Georgetown Law oraz Saïd Business School na Uniwersytecie w Oksfordzie.

Thomson Reuters wraz z instytucjami naukowymi bada rynek ALSP (Alternative Legal Service Providers) i publikuje raporty co dwa lata. Zgodnie z tymi badaniami w 2015 roku szacowana wartość światowego rynku ALSP wynosiła 8-9 mld dolarów. Od tego czasu ten segment branży prawniczej notował dwucyfrowe roczne stopy wzrostu (CAGR): 

  • ok. 13% w okresie 2015 – 2017 
  • ok. 15% w okresie 2017 – 2019 
  • ok. 20% w okresie 2019 – 2021.  

W tegorocznym badaniu, na podstawie którego powstał raport brały udział „osoby decyzyjne” z kancelarii prawnych i wewnętrznych działów prawnych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Unii Europejskiej i Australii. W sumie 649 respondentów.

Czym są ALSP? 

Pojawiają się różne opisy firm uznawanych za Alternative Legal Service Provider, czasami używany jest również termin Alternative Law Firm. Co do zasady można przyjąć, że to firmy lub kancelarie prawnicze, które w zależności od swojego zakresu usług i regulacji zawodu prawnika w danym kraju świadczą usługi doradztwa prawnego lub usługi związane z doradztwem prawnym dla kancelarii, wewnętrznych działów prawnych firm czy klientów biznesowych. Ich „alternatywność” polega na oferowaniu prostszych czy masowych usług po niższych kosztach, z dużą dbałością o efektywność, często wspartą dedykowanymi technologiami. ALSP dostarczają także prawników do konkretnych, wymagających dużo czasu projektów jak np. transakcyjne due diligence czy przegląd dokumentacji sądowej. 

Dokładniejszy obraz firm typu ALSP może dać znany doskonale w branży prawniczej ranking Chambers and Partners, który prowadzi także zestawienie alternatywnych dostawców usług prawnych, wyodrębniając cztery obszary ich praktyki: Contract Lifecycle Management, Flexible Legal Staffing, Law Firm LPO, i Litigation Service.

Ciekawe przykłady firm ALSP to Mindcrest (tworzony przez kancelarię DWF), Elevate, czy Legal Army

Kto prowadzi ALSP?  

Według raportu Thomson Reuters największą część rynku ALSP tworzą niezależne firmy. Odpowiadają aż za 87% przychodów. Jednak swoje ALSP rozwijają także tradycyjne kancelarie prawne i jest to najszybciej rozwijający się segment tego rynku – według badania sześciokrotny wzrost od 2015 roku. Część rynku stanowią też ALSP prowadzone przez firmy konsultingowe typu Wielka Czwórka. 

Wydatki na ALSP 

Ankietowane w omawianym badaniu kancelarie zadeklarowały, że w najbliższym czasie zamierzają albo zwiększyć swoje wydatki na zewnętrzne usługi ALSP, albo co najmniej utrzymać je na dotychczasowym poziomie. Wśród największych kancelarii prawnych 26% planuje zwiększyć wydatki na usługi ALSP. Tylko 3% przewiduje zmniejszenie wydatków na tego typu dostawców.

Wśród działów prawnych firm, które już korzystają z usług ALSP, 21% stwierdziło, że planuje zwiększyć wydatki na takie usługi. Jednak 22% stwierdziło, że albo zmniejszy swoje wydatki na ALSP, albo, że nie jest pewna swoich planów. 

Technologiczne doradztwo ALSP

Jak wynika z raportu ALSP odgrywają także ważną rolę w obszarze technologii w branży prawniczej. Firmy te są coraz częściej zatrudniane jako konsultanci kancelarii w tym zakresie – według raportu to drugi najczęstszy powód korzystania z usług ALSP przez kancelarie. Ponad jedna trzecia (37%) średnich firm prawniczych i 31% małych firm prawniczych również korzysta z usług ALSP w zakresie doradztwa w dziedzinie technologii prawnych.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów