Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie dyskryminacji ojców na aplikacjach prawniczych 

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła w tej sprawie skarga. Wskazano w niej, że przepisy prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, które umożliwiają aplikantce odroczenie aplikacji, jeśli w ciągu ostatniego roku urodziła dziecko, dyskryminują ojców, bo oni również mogą opiekować się dzieckiem.

W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości RPO przypomniał, że zgodnie art. 18 Konstytucji RP macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dalej RPO wskazuje, że rodzicielstwo, jako określenie konstytucyjne, zostało wprowadzone do art. 18 Konstytucji RP przede wszystkim dlatego, by nie nastąpiło konstytucyjne pominięcie roli ojca. Rodzicielstwo odnosi się więc zarówno do matki, jak i do ojca. Jest to szczególne uzupełnienie i rozwinięcie innych norm konstytucyjnych dotyczących równego traktowania (art. 32 Konstytucji RP oraz art. 33 Konstytucji RP).

Zdaniem RPO, ustawodawca niesłusznie pominął w przepisach Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych prawa ojca. Mężczyzna powinien mieć również możliwość wydłużenia terminu przystąpienia do egzaminu z uwagi na urodzenie dziecka lub planowany poród matki jego dziecka, gdyż ma równe obowiązki rodzicielskie wobec niego. W tym szczególnym czasie powinien również wspierać swoją partnerkę.

W związku z tym RPO Marcin Wiącek występuje do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o odniesienie się do problemu i rozważenie zainicjowana zmiany przepisów w tym zakresie.

Wystąpienie zostało skierowane także do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego.

źródło: brpo.gov.pl

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów