Setki emisji, kilka miliardów złotych – prawnicy act BSWW legal & tax od ponad dekady specjalizują się w obsłudze obligacji korporacyjnych

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Kancelaria act BSWW legal & tax już od 12 lat doradza przy emisjach obligacji korporacyjnych. Specjalizacja rodziła się i rozwijała wraz z powstaniem i dojrzewaniem rynku tych instrumentów finansowych. Praktyka kancelarii przez lata nabywała nowe kompetencje i proponowała coraz bardziej zaawansowane usługi doradztwa prawnego. Przełomowym momentem było między innymi stworzenie spółki BSWW Trust. 

– Naszą podróż rozpoczęliśmy, 30 września 2009 roku, Wówczas pojawił się Catalyst, czyli system autoryzacji i obrotu instrumentami finansowymi, prowadzony na czterech platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A., przeznaczony do obrotu instrumentami dłużnymi, w tym obligacjami komunalnymi, korporacyjnymi oraz listami zastawnymi.  Wraz z powstaniem rynku Catalyst zaczął tak naprawdę istnieć rynek obligacji korporacyjnych, a my zaczęliśmy dokładnie zgłębiać jego tajniki – mówi Piotr Smołuch Partner Zarządzający w kancelarii act BSWW legal & tax, odpowiedzialny za praktykę obligacji.  

Rok 2010 to kilkadziesiąt emisji obligacji zrealizowanych przy wsparciu prawników z kancelarii act BSWW legal & tax, przez różnych przedsiębiorców, w tym kilkanaście emisji obligacji notowanych na Catalyst, przeprowadzonych przez banki spółdzielcze oraz nieustanne zmaganie się z niedoskonałościami ustawy o obligacjach z 1995 roku z nadzieją, że wkrótce ten stan rzeczy ulegnie zmianie. 

W kolejnych latach, począwszy od 2012 roku prawnicy z act BSWW legal & tax zaczęli doradzać przy emisjach obligacji przeprowadzanych w formule długu prywatnego, czyli elastycznych finansowań dłużnych „uszytych na miarę” pod konkretną inwestycję, udzielanych przez wyspecjalizowane podmioty (najczęściej instytucje finansowe), mających charakter co do zasady bilateralnych porozumień pomiędzy danym emitentem i jedynym obligatariuszem. 

W 2014 roku kancelaria powołała do życia spółkę BSWW Trust sp. z o.o. z założeniem, że będzie to podmiot pełniący, w sposób stały i zorganizowany, funkcję administratora zabezpieczeń dla emisji, przy których doradzają prawnicy kancelarii lub współpracują w innej formule. 

– Od tamtej pory, BSWW Trust w profesjonalny sposób „dzierży” zabezpieczenia ustanawiane na zabezpieczenie danych obligacji i – w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność – wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tych zabezpieczeń w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy – mówi Sebastian Sury, Partner w kancelarii act BSWW legal & tax.

Rok 2014 i 2015 to między innymi walka o lepszą, nową ustawę o obligacjach, która finalnie wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku. Kolejne lata przynoszą duży rozwój rynku obligacji korporacyjnych. Nowa ustawa oraz „boom” na obligacje to konieczność szybkiego dostosowania się do zmienionych reguł gry i wzajemna, wzmożona edukacja zespołu kancelarii. 

– To spowodowało, że jako zespół urośliśmy w siłę, jednocześnie wyróżniając się umiejętnością tworzenia indywidualnych rozwiązań na tak dynamicznym i stale rozwijającym się rynku – mówi Dominika Michalska, Partnerka w kancelarii act BSWW legal & tax. 

Później, już w 2018 roku, polskim rynkiem wstrząsnęła głośna afera jednej ze spółek windykacyjnych. Pokłosie tej afery to istotne zmiany legislacyjne mające na celu wprowadzenie większej transparentności przy emisji obligacji (m.in. większy nadzór na oferującymi obligacje, walka ze zjawiskiem missellingu, brak innych obligacji niż rejestrowane w KDPW itd.). 

Wskutek tych zmian, od 2019 roku mamy następne regulacje i przystosowanie się do nowej rzeczywistości. 

Kolejny znak czasu to początek pandemii w 2020 roku, kiedy pod koniec marca wszyscy wstrzymali oddech, a następnie inwestycje i nowe transakcje. – Zastanawialiśmy się co będzie, obserwowaliśmy rynek. Pod koniec kwietnia, w maju 2020 roku zaczęły się powoli pojawiać tzw. „workouts”, czyli transakcje, które miały na celu dostosowanie istniejących uzgodnień/dokumentacji do zmieniających się okoliczności faktycznych i prawnych. Spotkania „na żywo” i praca w biurach była wyjątkiem, nie mówiąc już o negocjacjach i closingach – mówi Łukasz Piekarski, Partner w kancelarii act BSWW legal & tax.

Zmiana formuły na zawieranie transakcji w sposób elektroniczny nie należała do najłatwiejszych, natomiast wcześniejsze doświadczenia zespołu obligacji z kancelarii act BSWW legal & tax oraz umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków otoczenia, pozwoliła na sprawne wprowadzenie pandemicznych wymogów.

Rok 2022 również nie należy do łatwych. Zaczął się wojną, nastąpiło wiele zmian gospodarczych, ekonomicznych i wiele jeszcze nastąpi.  Ciężko przewidzieć, jak będą wyglądać nadchodzące lata. 

– Działamy dalej i znajdujemy się w miejscu, w którym możemy powiedzieć, że po ponad dekadzie naszej działalności w obligacjach: przeprowadziliśmy blisko 550 emisji na łączną kwotę przekraczającą 6 mld zł, a nasza spółka BSWW Trust pełniąca funkcję administratora zabezpieczeń do tej pory wzięła udział w ponad 250 emisjach obligacji, jesteśmy znani na rynku obligacji, i jako kancelaria prawna i jako administrator zabezpieczeń, doradzając w szczególności profesjonalnym uczestnikom rynku kapitałowego takim jak fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, banki – mówi Piotr Smołuch Partner Zarządzający w kancelarii act BSWW legal & tax.

Transakcje zarówno polskie, jak i transgraniczne, ocena pracy zespołu kancelarii czy indywidualne rekomendacje, znalazły również odzwierciedlenie w znanych wszystkim kancelariom międzynarodowych rankingach.

– Oczywiście, można polemizować czy powyższe kwoty są duże, czy nie – dla nas, polskiej kancelarii, która od 20 lat jest na rynku – z pewnością tak. Patrząc na powyższy historyczny rys tego, co się działo na rynku obligacji, zarówno polskim, jak i zagranicznym, nasze wyniki są dla nas niesamowitym powodem do dumy i jest to zasługa całego mojego zespołu – mówi Piotr Smołuch, Partner Zarządzający w kancelarii act BSWW legal & tax.

A naszą obligacyjną opowieść, long story short, z pewnością możemy zakończyć klasycznym – ciąg dalszy nastąpi…” – dodaje Sebastian Sury, Partner w kancelarii act BSWW legal & tax.

Artykuł powstał we współpracy z act BSWW legal & tax.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów