SMM Legal, Rymarz Zdort, Allen&Overy i CMS w sprzedaży aktywów Lotosu w celu fuzji z Orlenem

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Kto, co i za ile?

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, MOL Hungarian Oil kupi 417 stacji paliw sieci Lotos za cenę wyliczoną poprzez element stały ok. 610 mln dolarów oraz element zmienny zależny od wysokości długu oraz kapitału obrotowego Lotos Paliwa.

Natomiast Orlen ma kupić od MOL 144 stacje na Węgrzech oraz 41 stacji na Słowacji za ok. 229 mln euro (cena może podlegać późniejszej korekcie). Poza tym spółki zawarły także kilkuletnią umowę na dostawy paliw przez Orlen.

Aramco ma kupić 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt. Tu stały element ceny to 1,15 mld zł. Poza tym Grupa Lotos sprzeda także saudyjskiej firmie spółkę Lotos SPV 1, do której zostanie wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa Grupy Lotos z obszaru hurtowej sprzedaży paliw.

Poza tym Aramco ma kupić także wszystkie udziały posiadane przez Lotos w Lotos-Air BP Polska. Przy czym zawarto też warunkową umowę sprzedaży Lotos-Air BP paliwa lotniczego pomiędzy PKN Orlen a Lotos-Air BP na okres do 15 lat

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, umowy z Aramco obejmują również szereg wzorów umów towarzyszących, w tym wzór umowy processingowej i umowy na odbiór produktów (offtake) pomiędzy Grupą Lotos, Lotos Asfalt a spółką hurtową.

Ponadto, PKN Orlen podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej. 

SMM Legal głównym doradcą PKN Orlen

Od ponad półtora roku przy procesie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos doradza kancelaria SMM Legal. Zespół prawników pod wodzą prof. Macieja Mataczyńskiego zaangażowany był również w ten ważny etap transakcji, który ma na celu spełnienie warunków nałożonych przez Komisję Europejską w warunkowej zgodzie na fuzję wydanej w lipcu 2020 roku.

Jak informuje kancelaria, po warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na fuzję, prawnicy SMM Legal najpierw wspierali PKN Orlen przy opracowaniu koncepcji wdrożenia środków zaradczych. Następnie brali udział w przygotowaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów warunkowych oraz przede wszystkim umów handlowych z podmiotami trzecimi.

W zakresie umów dezinwestycyjnych zawieranych przez Grupę LOTOS S.A. głównym doradcą była kancelaria Rymarz Zdort.

Saudi Arabian Oil Company przy zawieraniu warunkowych umów sprzedaży oraz wszelkich umów towarzyszących doradzała Allen & Overy. W projekt zaangażowani byli prawnicy kancelarii z kilku krajów. Poza warszawskim biurem, Aramco doradzali także eksperci z Dubaju, Waszyngtonu, Monachium i Brukseli.

Węgierskiemu MOL doradzali prawnicy kancelarii CMS.

Finalizacja transakcji

W ciągu tygodnia od zawarcia umów SPA, PKN ORLEN S.A. zobowiązany jest złożyć do Komisji Europejskiej wnioski o zatwierdzenie ogłoszonych nabywców oraz warunków samych umów.

Komisja zbada, czy wybrani kontrahenci będą w stanie wywierać odpowiednią presję konkurencyjną na PKN Orlen po fuzji z Grupą Lotos.

– Przedstawione umowy zostały zawarte pod warunkiem m.in. zatwierdzenia nabywcy przez Komisję – tłumaczy przygotowujący wniosek o zatwierdzenie nabywców dr Miłosz Malaga z kancelarii SMM Legal. – W przypadku braku akceptacji ze strony Komisji, nie dojdzie do zbycia udziałów.

W momencie wydania przez Komisję decyzji zatwierdzającej nabywców PKN ORLEN S.A. będzie mógł dokonać koncentracji z Grupą LOTOS S.A. Następnie dojdzie do zbycia dezinwestowanych aktywów na rzecz nabywców oraz wejścia w życie pozostałych umów.

PKN Orlen spodziewa się decyzji Komisji w ciągu dwóch miesięcy. Finalizacja transakcji ma nastąpić w czerwcu-lipcu tego roku.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów