Sukces prawników DWF po wieloletniej batalii z urzędem skarbowym

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Zespół podatkowy DWF Poland w składzie Adrian Jonca (partner), Izabela Plis (counsel) oraz Konrad Suchojad (senior associate) doradzał irlandzkiej spółce, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie budowy dróg i autostrad, w sporze z fiskusem w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego za 2014 r. 

Urząd skarbowy odmówił Spółce prawa do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym z uwagi na nieuwzględnienie prawa Spółki do skorzystania z ulgi określonej w art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. (tzw. ulga na złe długi). Oś sporu dotyczyła odmówienia Podatnikowi skorzystania z ulgi na złe długi z uwagi na (niezgodne z prawem unijnym) ograniczenia krajowe. 

Zespół DWF Poland reprezentował Klienta na każdym etapie postępowania, stojąc na stanowisku, że treść decyzji organu podatkowego (odmawiająca Podatnikowi prawa do skorzystania z ulgi na złe długi, a tym samym  zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w istotnej kwocie) jest rażąco niezgodna z interpretacją prawa UE (w szczególności z zasadą proporcjonalności i neutralności opodatkowania VAT), co następnie potwierdził TSUE orzekając o niezgodności  z Dyrektywą VAT dodatkowych warunków koniecznych do spełnienia dla skorzystania przez podatników ze wspomnianej ulgi, które zostały określone w prawie krajowym. 

Ostatecznie, po długoletnim sporze, Spółka otrzymała zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego wraz z należnym oprocentowaniem za wiele lat.  

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów