Szwedzki finał sporu PGNiG z Gazpromem. W proces zaangażowani byli prawnicy Rymarz Zdort

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Spór dotyczył zmiany, na podstawie wniosku PGNiG, cen gazu w kontrakcie jamalskim od listopada 2014 roku. Spółki nie osiągnęły w tej sprawie porozumienia i w maju 2015 roku PGNiG rozpoczęło przeciw Gazprom postępowanie arbitrażowe, a w lutym 2016 roku złożyło w tej sprawie pozew.

W marcu 2020 roku Trybunał Arbitrażowy wydał korzystne dla PGNiG orzeczenie, zmieniające formułę ustalania ceny kupna-sprzedaży gazu w wiążącym spółki kontrakcie. W czerwcu 2020 roku Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego. W marcu tego roku Sąd Apelacyjny oddalił tę skargę jako bezzasadną.

W tej sytuacji jedynym wyjściem dla Gazpromu na kontynuowanie sporu było złożenie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego, ale termin na to właśnie minął.

Jak informuje PGING, w wyniku wdrożenia wyroku Trybunału Arbitrażowego, PGNiG otrzymało od Gazpromu kwotę 1,5 mld dolarów z tytułu retroaktywnego rozliczenia zrealizowanych wcześniej dostaw gazu według formuły cenowej ustalonej przez Trybunał Arbitrażowy.

W postępowaniu arbitrażowym PGNiG doradzali prawnicy kancelarii Rymarz Zdort: Krzysztof Sajchta, partner współkierujący praktyką rozwiązywania sporów i arbitrażu, Paweł Rymarz, partner zarządzający kancelarii, oraz Marek Durski, partner kierujący praktyką energetyki i zasobów naturalnych. Kancelaria wspierała też szwedzkiego radcę prawnego PGNiG w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie.

źródło: PGNiG, Rymarz Zdort

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów