Unikalny projekt przeniesienia siedziby spółki europejskiej z Czech do Polski zakończony sukcesem

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Eksperci kancelarii Baker Tilly Legal Poland doradzali czeskiemu funduszowi inwestycyjnemu w procesie przeniesienia statutowej siedziby spółki europejskiej (SE, Societas Europaea) z Czech do Polski.

Proces polegał na przeniesieniu siedziby SE w ramach UE bez jej likwidacji lub utworzenia nowej osoby prawnej. W Polsce SE wciąż należą do rzadkości, a procesów przeniesienia siedziby SE z kraju UE do Polski dokonano dotychczas zaledwie kilku.

Z uwagi na brak utartego sposobu przeprowadzenia procesu oraz niewyczerpujące regulacje prawa UE i prawa polskiego, projekt bazował w dużej mierze na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu ekspertów kancelarii zdobytym w licznych procesach reorganizacyjnych. Prowadzony był w ścisłej współpracy i koordynacji pomiędzy prawnikami z Czech i Polski ze względu na konieczność zastosowania przepisów prawa UE, prawa czeskiego oraz polskiego. Było to szczególnie istotne podczas niezbędnego dostosowania zapisów statutu SE opartego na czeskich przepisach prawa do polskich regulacji, w szczególności tych dotyczących spółki akcyjnej. Przepisy odnoszące się do SE na szczeblu unijnym oraz krajowym zawierają bowiem szczególne wymogi i regulacje (np. w zakresie organów SE).

Proces wymagał ponadto sporządzenia planu przeniesienia siedziby SE oraz sprawozdania wyjaśniającego i uzasadniającego aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniającego konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników, a także uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie wymaganych czynności prawnych przed przeniesieniem siedziby SE do Polski.

Projekt prowadziła Dominika Sawicka (Senior Associate) przy wsparciu Dawida Walczaka. Pracę zespołu koordynował Grzegorz Gajda (Managing Partner).

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów