Według sądu Agora może kupić Eurozet. W odwołaniu od decyzji Prezesa UOKiK doradzali prawnicy Greenberg Traurig

Opublikowano

Nasi Partnerzy

„Hipotetyczne” scenariusze o „spekulatywnym” charakterze

Decyzję zakazującą kupna Eurozet przez Agorę Prezes UOKiK wydał 7 stycznia 2021 roku. Jak wtedy argumentował Urząd, w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych, a transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku.

Z przedstawionych ustnych motywów czwartkowego rozstrzygnięcia SOKiK wynika, że Sąd, uwzględniając argumenty zawarte w odwołaniu Agory, uznał, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. Sąd podkreślił, że warunkiem wydania decyzji zakazującej koncentracji jest wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa ograniczenia konkurencji następującego bezpośrednio wskutek koncentracji.

Jak informuje Greenberg Traurig, w ocenie Sądu przedstawione w Decyzji Prezesa UOKiK hipotetyczne scenariusze działań koordynacyjnych przedsiębiorców, mające grozić istotnym ograniczeniem konkurencji, mają charakter spekulatywny i nie są wysoce prawdopodobne. Zdaniem Sądu nie znajdują one podstaw w ustalonych w toku postępowania dowodowego realiach rynkowych i uwarunkowaniach ekonomicznych.

Ponadto Sąd ustalił, że w toku postępowania dowodowego nie wykazano bezpośredniego wpływu przedmiotowej transakcji na taką zmianę uwarunkowań rynkowych, która prowadziłaby do wysokiego prawdopodobieństwa rezygnacji z rywalizacji pomiędzy konkurentami na rzecz wzajemnej koordynacji i cichej zmowy. Przeprowadzone dowody nie potwierdziły również hipotezy o możliwym skutku w postaci marginalizacji konkurentów – podkreśla w komunikacie kancelaria Greenberg Traurig.

Ostre oświadczenie Agory: „Abstrakcyjne hipotezy”, „kompromitacja działań Prezesa UOKiK”

Do zapadłego wyroku odniosła się także Agora. W wydanym oświadczeniu Spółka napisała: „W styczniu 2021 r. Prezes  Tomasz Chróstny zakazał Agorze przejęcia Eurozetu. Swoją decyzję oparł na przypuszczeniach i abstrakcyjnych hipotezach, a nie na dowodach  wskazujących na  realia rynku radiowego i mechanizmy ekonomiczne, które na nim zachodzą. W opinii ekspertów od rynku mediów, jak i ekspertów od ekonomiki koncentracji argumenty Prezesa UOKiK były oderwane od sytuacji rynkowej, a zakaz koncentracji wydany został sprzecznie z prawem. Był to pierwszy  zakaz wydany przez UOKiK w ciągu 9 lat”.

Spółka podkreśla także, że to precedensowy wyrok, bo po raz pierwszy w historii sąd uwzględnił odwołanie przedsiębiorcy i zmienił całkowicie decyzję Prezesa UOKIK w taki sposób, że decyzja Prezesa UOKIK zakazująca koncentracji po zmianie wyraża na nią zgodę.

Według Prezesa Agory Bartosza Hojki, wyrok SOKiK to „kompromitacja działań Prezesa UOKiK”. – W ustnym uzasadnieniu do wyroku sędzia wskazał, że decyzja Prezesa UOKiK była wewnętrznie sprzeczna, oparta na wielopiętrowej spekulacji i pomijała kluczowe dowody w sprawie.  Naszym zdaniem ten wyrok potwierdza, że zakaz zakupu Eurozetu przez Agorę był decyzją polityczną, wymierzoną w naszą firmę i wpisującą się w działania partii rządzącej, która na różne sposoby stara się utrudnić lub ograniczyć działalność wolnych mediów w Polsce. Ta sprawa, zakończona wydaniem przełomowego wyroku, przywraca wiarę przedsiębiorcom w możliwość uczciwego konkurowania na rynku – powiedział Bartosz Hojka.

Prezes UOKiK podtrzymuje swoje stanowisko. Będzie apelacja

Czwartkowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie to oczywiście dopiero wyrok pierwszej instancji i już wiemy, że będzie apelacja – zapowiedział ją Prezes UOKiK.

Według Tomasza Chróstnego transakcja stanowi zagrożenie dla konkurencji na rynku. – Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie SOKiK nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty – powiedział Prezes UOKiK.

W komunikacie na stronie internetowej UOKiK podkreśla także, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Agora nie będzie mogła przejąć spółki Eurozet.

Greenebrg Traurig towarzyszy Agorze w całej transakcji przejęcia Eurozet

Kancelaria Greenberg Traurig w procesie nabycia udziałów Eurozet towarzyszy Agorze od samego początku. Prawnicy kancelarii reprezentowali spółkę przy nabyciu 40% udziałów, a także w negocjacjach umowy wspólników zawartej z większościowym udziałowcem, SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze.

Następnie, w związku z zamiarem wykonania opcji kupna pozostałych 60% udziałów, dradzali Agorze w październiku 2019 roku przy zgłoszeniu koncentracji do Prezesa UOKiK oraz w postępowaniu w sprawie kontroli tej koncentracji, a w końcu także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zespołem prawa konkurencji Greenberg Traurig doradzającym spółce kierował Partner i szef praktyki Robert Gago, wspierany przez Senior Associate Filipa Drgasa,a także Senior Associate Annę Celejewską-Rajchert oraz Associates Annę Bryńską i Martę Kownacką.

Agora jest jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Największymi przedsięwzięciami Grupy są Helios S.A. – operator sieci kin, „Gazeta Wyborcza” – ogólnopolski dziennik opiniotwórczy oraz AMS – lider reklamy zewnętrznej. Od 1999 r. akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Eurozet to jedna z czołowych grup medialnych w Polsce, zajmująca się produkcją i nadawaniem programów radiowych, sprzedażą czasu reklamowego, działalnością brokerską dla stacji i serwisów internetowych, a także tworzeniem i zarządzaniem serwisami internetowymi. W jej skład wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus, serwisy internetowe, a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live – marka dedykowana m.in. marketingowi miejsc i wydarzeń.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów