Zaufanie i wspieranie zamiast ścigania – tak Prezes NRA tłumaczy propozycje rezygnacji z punktów szkoleniowych adwokatów 

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło projekt uchwały wprowadzający zmiany w Regulaminie doskonalenia zawodowego adwokatów. Główne założenie to zniesienie obowiązku zbierania punktów za udział w szkoleniach zawodowych. Autorem projektu uchwały jest sam Prezes NRA Przemysław Rosati. 

Rezygnacja z obowiązku zbierania punktów szkoleniowych nie oznacza zniesienia obowiązku doskonalenia zawodowego, ten jak najbardziej ma zostać, tyle że jego realizacja będzie monitorowana inaczej – podczas samorządowych wizytacji.

Uchwała może zostać przyjęta na zgromadzeniu plenarnym NRA zaplanowanym na początek września. Jeśli tak się stanie, zniesienie obowiązku zbierania punktów szkoleniowych będzie dotyczyć już tego roku.  

Skąd propozycja takiej zmiany? Prezes NRA Przemysław Rosati mówi o tym w wywiadzie z serwisem prawo.pl. 

Jak podkreślił, zebrane punkty szkoleniowe lub ich brak nie świadczą o kompetencjach adwokatów i nie ma powodu, by samorząd „podejmował działania zmierzające do ścigania adwokatów za brak punktów”. Przemysław Rosati zaznaczał, że według niego zadaniem samorządu powinno być przede wszystkim wspieranie prawników w doskonaleniu zawodowym, w tym tworzenie do tego odpowiednich możliwości i oferowanie wartościowych szkoleń.

Jednocześnie Przemysław Rosati zapewnił, że nie będzie również określonej liczby szkoleń do odbycia, bo samorząd musi w tym zakresie ufać adwokatom i powinni oni być traktowani „w sposób poważny”. 

Prezes NRA podkreślił, że adwokaci powinni mieć świadomość, że muszą się szkolić, aby efektywnie wykonywać swój zawód. Ostrzegł również, że Ci, którzy nie podążają za zmianami i nie doskonalą swoich umiejętności, mogą narażać się na ryzyko popełnienia błędów i ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną oraz majątkową.

Zgodnie z planowanymi zmianami, doskonalenie zawodowe adwokatów miałoby być weryfikowane podczas odbywanych wizytacji w kancelariach. Adwokat wówczas przed wizytatorem będzie musiał wykazać, w jaki sposób się szkoli, jeśli tego nie zrobi, zostanie to odnotowane w wynikach wizytacji.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów