Zespoły marketingu i BD w kancelariach to głównie gaszenie pożarów, a nie strategia? Tak wynika z badań 

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Według nowego badania przedstawionego na Law Firm Marketing Summit w Londynie na początku października i opisanego przez Global Legal Post, większość zespołów zajmujących się marketingiem i rozwojem biznesu w kancelariach prawnych poświęca znacznie więcej czasu na rozwiązywanie problemów niż na inicjatywy strategiczne.

W badaniu Agility In A Disrupted World, Dealing With Disruption wzięli udział specjaliści z kancelarii o zasięgu brytyjskim, ale także europejskim i globalnym. 

Jak wynika z ankiet, prawie dwie trzecie zespołów ds. marketingu i rozwoju biznesu (65%) poświęca więcej czasu na gaszenie pożarów niż na opracowywanie strategii. 80% przyznaje, że spędza co najmniej dwie trzecie swojego czasu na gaszeniu pożarów, zamiast na myśleniu strategicznym. Mniej niż jedna czwarta respondentów przyznała, że poświęca więcej czasu na strategię. 

Prawie wszyscy badania (97%) wskazali, że mają możliwość składania propozycji i sugestii zarządowi kancelarii, niemniej tylko nieco ponad połowa (57%) przyznała, że w ich firmie jest miejsce w zarządzie dla przedstawiciela zespołu marketing & BD. 

Mniej niż połowa respondentów (46%) stwierdziła, że ich firmy inwestują w rozwijanie talentów i rozbudowę zespołów MBD. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że większość ich czasu poświęca na rozwiązywanie krótkoterminowych problemów, zamiast skupiać się na inicjatywach długoterminowych z powodu braku zasobów (69%).

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów