Partnerzy serwisu

Partnerzy główni:

Zmarła profesor dr hab. Elżbieta Traple

Elżbieta Traple była jedną z najbardziej cenionych ekspertek prawa własności intelektualnej o niezwykłym dorobku naukowym i biznesowym. Była adwokatem, starszym partnerem i współzałożycielką kancelarii Traple Konarski Podrecki. 

Jako pracownik naukowy prof. Elżbieta Traple była związana z Katedrą Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Była autorką licznych publikacji naukowych oraz ekspertyz i opinii dla Sejmu i Senatu w procesie ustawodawczym. Uczestniczyła w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Od 1999 roku tworzyła kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Prof. Elżbieta Traple wielokrotnie byłą rekomendowana w uznanych międzyanrodowych rankingach prawniczych. 

Od 13 lat była prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Pełniła także funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbitra Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Kategoria: Prawnicy