Zmiana na czele praktyki postępowań spornych CMS. Małgorzata Surdek-Janicka odchodzi z kancelarii

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Małgorzata Surdek-Janicka po 25 latach odchodzi z CMS. Chce się zaangażować w nowy projekt związany z międzynarodowym arbitrażem. Na czele praktyki postępowań spornych warszawskiego biura kancelarii zastąpi ją wieloletnia partnerka CMS Anna Cudna-Wagner. Zespołem pokieruje w ścisłej współpracy z partnerem CMS Arkadiuszem Korzeniewskim.

Małgorzata Surdek-Janicka
Anna Cudna-Wagner
Arkadiusz Korzeniewski

Małgorzata Surdek-Janicka jest znaczącym partnerem nie tylko dla praktyki rozwiązywania sporów, ale także dla całej kancelarii. Od maja 2016 roku przez trzy lata była partnerem zarządzającym warszawskiego biura CMS. Odchodziła z tego stanowiska w związku z zaangażowaniem w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu, od ubiegłego roku jest wiceprezeską tego sądu. Małgorzata Surdek-Janicka przez wiele lat była także członkiem globalnego zarządu CMS w Londynie.

– Bardzo dziękuję całemu zespołowi za wiele lat doskonałej współpracy. Możliwość wspólnego rozwijania praktyki Postępowań Spornych z tak wybitnie utalentowanymi prawniczkami i prawnikami była dla mnie zaszczytem i źródłem nieustającej satysfakcji – powiedziała Małgorzata Surdek-Janicka.

– Dziękujemy Małgorzacie za możliwość wspólnej pracy przez tak długi czas i ogromny wkład wniesiony w rozwój CMS. Cieszy nas pozycja wypracowana przez Małgorzatę w międzynarodowym środowisku arbitrażowym i życzymy jej wielu kolejnych sukcesów zawodowych – skomentował partner zarządzający warszawskiego biura CMS Andrzej Pośniak.

Anna Cudna-Wagner, która zastąpi Małgorzatę Surdek-Janicką na stanowisku partnera kierującego praktyką postępowań spornych i Arkadiusz Korzeniewski, który będzie ją wspomagał, są od lat związani z CMS i współtworzyli obecnie 20-osobowy zespół postępowań spornych.

– Silna pozycja CMS w zakresie rozwiązywania sporów to efekt wieloletniej pracy niezwykle utalentowanych prawników. Z pełnym przekonaniem powierzam Annie zarządzanie tym ambitnym zespołem – powiedział Andrzej Pośniak. – Poparte sukcesami doświadczenie Anny oraz jej znakomite relacje z klientami stanowią solidną podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju tej praktyki. 

– Przed nami wiele nowych wyzwań i możliwości. Wspólnie z Arkadiuszem będziemy umacniać pozycję kancelarii w zakresie rozwiązywania sporów, a także rozwijać zespół w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Zależy nam na stworzeniu praktyki, która z jednej strony jest uniwersalna, a z drugiej – odpowie na potrzeby klientów oczekujących nieszablonowych rozwiązań i wymagających wąskiej, specjalistycznej wiedzy. Niezmiennie będziemy koncentrować się na efektywności i jakości usług świadczonych przez CMS – powiedziała Anna Cudna-Wagner. 

Anna Cudna-Wagner jest radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z sektora finansowego. Dla klientów bankowych prowadzi m.in. postępowania grupowe oraz spory dotyczące walutowych transakcji terminowych. Anna Cudna-Wagner zajmuje się także sporami z zakresu prawa konkurencji. W tym obszarze reprezentuje klientów w tzw. postępowaniach private enforcement (dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenia prawa konkurencji) oraz w postępowaniach z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK. Ma również unikalne na polskim rynku doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie zapytań prejudycjalnych dotyczących wykładni prawa UE.     

Arkadiusz Korzeniewski współpracuje z CMS od 2011 roku, jest liderem zespołu Prawa Karnego Gospodarczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej i arbitrażu, sporach korporacyjnych, sporach dotyczących kontraktów budowlanych i zamówień publicznych. Doradza także w zakresie przeprowadzania wewnętrznych dochodzeń, w tym przesłuchań pracowników, przeszukania dokumentów, dokonywania analiz danych elektronicznych i informacji finansowych. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów