Znaczący rozwój LSW. Do kancelarii w ostatnim czasie dołączyło 8 partnerów

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Przez ostatni rok do kancelarii LSW dołączyło 8 partnerów. Wraz z nimi dołączyli także inni prawnicy oraz współpracownicy z obszaru marketingu i administracji, co stanowi jeden z największych transferów pracowniczych na polskim rynku prawniczym w ostatnim czasie.

Partnerzy, którzy dołączy do LSW to:

• Filip Badziak – bankowość i finanse
Jest specjalistą w dziedzinie bankowości transakcyjnej, finansów i usług doradczych związanych z kredytami B2B, restrukturyzacją zadłużenia i umowami zabezpieczeń. Od prawie 15 lat doradza zarówno kredytodawcom, jak i kredytobiorcom w zakresie finansowania fuzji i przejęć z wykorzystaniem finansowania lewarowanego, a także finansowania nieruchomości i infrastruktury. Doradzał również w zakresie rządowych instrumentów wsparcia i restrukturyzacji zadłużenia. Specjalizuje się w finansowaniu LMA i świadczy usługi doradcze w zakresie dokumentacji dla kredytodawców.

• George Havaris – fuzje i przejęciabankowość i finanse
George Havaris posiada tytuł Solicitora podlegającego Senior Courts of England and Wales. Jest prawnikiem korporacyjnym i bankowym z szerokim doświadczeniem w transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć oraz finansowaniu. George kieruje LSW English Law Desk.

• Marcin Huczkowski – technologia, media, własność intelektualna, ochrona danych osobowych 
Od lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego), prawie nowych technologii oraz prawie mediów. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej (i) podmiotów działających na rynku mediów, w tym: producentów / wydawców gier komputerowych, wydawców prasowych i książkowych, producentów telewizyjnych, muzycznych i filmowych oraz instytucji kultury, (ii) przedsiębiorców z sektora e-commerce świadczących usługi drogą elektroniczną, a także (iii) podmiotów z sektora IT / TMT, w szczególności w zakresie wdrażania oprogramowania / systemów oraz usług wsparcia. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Nadzorował kompleksowe wdrożenie (dostosowanie) wymogów RODO w ponad 60 podmiotach, w tym u klientów należących do dużych grup kapitałowych.

• Piotr Leonarski – podatki 
W swojej praktyce koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z podatkami pośrednimi (w szczególności VAT), sporami podatkowymi, podatkowymi aspektami fuzji i przejęć oraz podatkiem od nieruchomości. Jest wiodącym autorytetem podatkowym branżach regulowanych, takich jak branża tytoniowa i hazardowa, i jest uważany za głównego doradcę polskich i międzynarodowych firm działających w tym obszarze. Regularnie doradza firmom z innych kontynentów, które chcą wprowadzić swoje produkty na rynek europejski za pośrednictwem Polski.

• Krzysztof Marzyński – nieruchomości, budownictwo, infrastruktura 
Specjalizuje się w pozyskiwaniu nowych, międzynarodowych inwestorów do inwestycji na polskim rynku. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu doradza w różnych kwestiach związanych z nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi zarówno dla międzynarodowych, jak i lokalnych uczestników rynku. Jego główna specjalizacja obejmuje doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych na nieruchomościach. Zapewnia również wsparcie prawne inwestorom i deweloperom w projektach inwestycyjnych, obejmujących infrastrukturę produkcyjną, transportową, energetyczną oraz cyfrową.

• Adam Piwakowski – Business Development i klienci międzynarodowi
Jest ekspertem w dziedzinie polskiego biznesu prawniczego. Jego wielopłaszczyznowa rola obejmuje kwestie dotyczące zarządzania kancelarią, opracowywania strategii, kwestii business development i rekrutacji na stanowiska wyższego szczebla. Stanowi także wsparcie dla międzynarodowych klientów wchodzących do Polski i polskich klientów rozwijających swoją działalność za granicą. Adam Piwakowski który urodził się i wykształcił w Wielkiej Brytanii, rozpoczął karierę jako prawnik ubezpieczeniowy, pracując w wiodących brytyjskich kancelariach prawnych, a także w czołowej brytyjskiej firmie ubezpieczeniowej. Obecnie doradza międzynarodowym funduszom private equity, infrastrukturalnym, nieruchomościowym oraz venture capital w zakresie ich inwestycji w Polsce.

• Aleksandra Polak – prawo spółek, fuzje i przejęcia, Private Equity, ESG 
Jest prawnikiem z bogatym doświadczeniem transakcyjnym. Doradza w zakresie transakcji big-ticket, Private Equity i Venture Capital, sporów korporacyjnych, ładu korporacyjnego i ESG. Na co dzień Aleksandra doradza klientom zarówno w zakresie ich bieżącej działalności, jak i transakcji fuzji i przejęć. Reprezentowała kupujących, sprzedających i spółki przejmowane, w tym największe polskie, środkowoeuropejskie i międzynarodowe fundusze private equity, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorców oraz inwestorów instytucjonalnych. Transakcje, w których doradzała, obejmują fuzje i przejęcia, joint ventures, wykupy lewarowane, wykupy menedżerskie i prywatyzacje, a także międzynarodową ekspansję polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw europejskich do jurysdykcji spoza UE. Specjalizuje się w transakcjach technologicznych oraz międzynarodowych inwestycjach w polskie spółki i fundusze.

• Piotr Szelenbaum – rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia, Private Equity
Jest uznanym polskim prawnikiem z ponad 25-letnim doświadczeniem, zdobytym głównie w międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie pełnił funkcje m.in. partnera lokalnego i międzynarodowego. W swojej praktyce koncentruje się na prawie korporacyjnym, projektach w obszarze fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w (i) obsłudze transakcji fuzji i przejęć zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym, (ii) transakcjach na rynku kapitałowym (pierwotne i wtórne oferty publiczne, wezwania na akcje spółek publicznych, wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, w tym projekty typu dual-listing, przymusowe wykupy i procesy delistingowe); (iii) prawie korporacyjnym oraz (iv) kwestiach korporacyjnych i compliance związanych z podmiotami działającymi na rynku kapitałowym. Jego głównymi klientami są duże i średnie spółki publiczne, podmioty działające w sektorze finansowym, Private Equity, Venture Capital, technologicznym, infrastrukturalnym, energetycznym i chemicznym.

– LSW istnieje na polskim rynku już od ponad 25 lat. Firma zbudowała doskonałą reputację i długą listę polskich klientów. Zatrudniając ten zespół i mając na uwadze ich bardzo bogate doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawnych, pracę z międzynarodowymi klientami i doświadczenie w transakcjach transgranicznych, chcemy rozszerzyć naszą ofertę o wsparcie w zakresie działalności zagranicznej, a jednocześnie doradzać większej liczbie globalnych firm i funduszy inwestujących w Polsce. Ma to istotne znaczenie szczególnie teraz, gdy ostatnie zmiany geopolityczne bardzo zachęcają do większych inwestycji zagranicznych. LSW przekształca się z firmy, która historycznie była znana z mediów, własności intelektualnej i wspierania klientów z branży kreatywnej, w firmę koncentrującą się na fuzjach i przejęciach, finansach, rynkach kapitałowych, restrukturyzacjach oraz sporach, w szczególności wspierającą fundusze private equity i venture capital w inwestowaniu w nowe technologie, nieruchomości, energetykę i infrastrukturę. Cieszymy się na ten nowy rozdział w rozwoju LSW – mówi Bogusław Leśnodorski, Partner Zarządzający i Współzałożyciel LSW

– LSW to fantastyczna firma z solidną bazą polskich klientów. Zespół, który dołączył do LSW koncentruje się na doradztwie przy transakcjach transgranicznych. Okoliczność, że projekty i transakcje międzynarodowe są tym obszarem praktyki, który LSW chce intensywnie rozwijać, sprawił, że perspektywa współpracy stała się bardzo interesująca. W LSW chcemy nadal wprowadzać innowacje i pobudzać rozwój polskiego rynku usług prawnych, dzieląc się przy tym naszym kreatywnym podejściem do rozwiązywania zagadnień prawnych, wprowadzające nowe konstrukcje prawne, a także doradzając przy złożonych i niejednokrotnie precedensowych transakcjach. Zespół, który dołączył, doradzał m.in. przy szeregu zagranicznych debiutów giełdowych polskich spółek, zapewnił doradztwo prawne przy jednej z największych i najbardziej znaczących transakcji w polskiej praktyce prawa nowych technologii,  upowszechnił na polskim rynku metodę finansowania typu venture debt i doradzał przy większej liczbie tego typu transakcji niż jakikolwiek inny polski zespół prawników, a także doradzał przy najważniejszych transakcjach w polskiej branży infrastruktury cyfrowej, w tym centrów danych – komentuje Piotr Szelenbaum.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów