Dwie kancelarie doradzały minterowi przy stworzeniu pierwszego dzieła sztuki w formie NFT w Europie Środkowo-Wschodniej

Opublikowano

Nasi Partnerzy

DESA Unicum na początku grudnia wystawiła na sprzedaż obraz Pawła Kowalewskiego “Dlaczego jest raczej coś niż nic” w formie cyfrowego tokena NFT. Licytacją było zainteresowanych wielu kolekcjonerów, a ostateczna cena wyniosła 552.000 zł. To aukcja pierwszego dzieła przypisanego do tokena NFT w Europie środkowo-Wschodniej. DESA Unicum zamierza organizować takie aukcje cyklicznie.

Jak powiedział prezes DESA S.A. Juliusz Windorbski, nowoczesne technologie zmieniają rynek sztuki, umożliwiając dynamiczny rozwój twórczości cyfrowej, a znaczącą rolę w ich popularyzacji wśród kolekcjonerów mogą odegrać domy aukcyjne. – Dlatego, jako pierwsi nie tylko Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej, zdecydowaliśmy się poszerzyć naszą ofertę o obiekty tworzone w technologii NFT. Dostrzegamy w niej odrębną, mającą olbrzymi potencjał, dziedzinę artystyczną, która rozwijać się będzie równolegle do tradycyjnego rynku aukcyjnego. Atutem NFT jest – niedostępna wcześniej – możliwość potwierdzania praw własności do cyfrowego dzieła sztuki. Zapewnia to nie tylko większą innowacyjność oferty, lecz również jej najwyższą jakość i transparentność w coraz bardziej zdigitalizowanym otoczeniu – podkreślił Juliusz Windorbski.

Obraz “Dlaczego jest raczej coś niż nic” Pawła Kowalewskiego w formie wirtualnej uwiecznia oryginalne dzieło z 1986 roku zniszczone w wyniku zalania pracowni artysty podczas powodzi w 1997 roku.  

Przy stworzeniu oraz aukcji pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej dzieła sztuki w formie NFT sprzedającemu i minterowi – “wydobywcy” unikatowego kodu źródłowego doradzały kancelarie Sokołowski & Partners na czele z partnerem zarządzającym radcą prawnym Dawidem Sokołowskim oraz adwokat Ewa Helena Kamińska – Head of IP/TMT w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy. Poza tym nad aukcją pracowali prawnicy DESA S.A.

– Wypracowanie właściwej formuły prawnej dla korzystania z cyfrowego dzieła sztuki certyfikowanego tokenem NFT, przy uwzględnieniu nowatorskiego sposobu zabezpieczenia uprawnień nabywcy (pierwotnego oraz każdego kolejnego) w smart contract dedykowanym dla NFT, było szczególnie ciekawym wyzwaniem w pracach nad tym projektem. Opracowana w naszym przypadku koncepcja pozwala przypisać NFT pełną zakodowaną w nim wartość, która czyni go szczególnie atrakcyjnym aktywem dla kolekcjonerów – powiedział Dawid Sokołowski.

– „Nie da się” w branży nowych technologii nie istnieje – zaznaczyła natomiast Agata Kowalska Partner Zarządzający Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy. – Trzeba mieć dużą wyobraźnię prawną, aby połączyć odpowiednie przepisy z różnych dziedzin i sprawić, aby były kompatybilne z aktualnym projektem technologicznym – dodała Agata Kowalska.

W kolejnych miesiącach licytacje dzieł wirtualnych mają stać się cyklicznym wydarzeniem domu aukcyjnego DESA.

źródło: Sokołowski & Partners, Desa Unicum

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów