“Najbardziej cieszy mnie, gdy ktoś mówi, że zaczął wprowadzać zmiany, o których piszę”. Przemyślenia Asystentki Sędziego

Opublikowano

Nasi Partnerzy

– Mam na ścianie listę 16 punktów dotyczących wymogów formalnych. Każdy pozew sprawdzam z tą listą. Wiele pozwów, także napisanych przez profesjonalnych pełnomocników, nie przechodzi tego minitestu. Pomyślałem, że warto, żeby inni wiedzieli, na co zwracamy uwagę – tak aplikantka radcowska i asystentka w Sądzie Okręgowym w Warszawie Diana Piątek wyjaśnia, dlaczego zaczęła pisać na Linkedin „Przemyślenia Asystentki Sędziego”.  Rozmawiamy także o tym, jak wygląda sama praca asystentki sędziego, rozstrzygamy problem “adres mail a brak formalny” oraz na podstawie konkretnych wpisów Przemyśleń Asystentki Sędziego przedstawiamy rozwiązania, które pomogą czytać pisma i sędziom i ich asystentom.

Z Dianą Piątek rozmawia Damian Gadomski.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów