Prawo i perspektywy dla lądowych elektrowni wiatrowych – polecamy raport współtworzony przez DWF

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Raport ma ponad 130 stron. Oprócz perspektyw biznesowych i inwestycyjnych dla energetyki wiatrowej, dużą część raportu poświęcono również regulacjom prawnym.

Link do raportu: Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce

“Energetyka wiatrowa na lądzie ma największy potencjał do rozwoju”

Podczas prezentacji raportu eksperci komentując jego treść zwrócili również uwagę na najważniejsze wyzwania i szanse dla energetyki wiatrowej w Polsce.

Polska powinna szybko zwrócić się w stronę zeroemisyjnych, rozproszonych źródeł odnawialnych, spośród których energetyka wiatrowa na lądzie ma największy potencjał do rozwoju i dynamicznego przyrostu nowych mocy wytwórczych – stwierdził Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Szybki rozwój wiatru na lądzie to szansa nie tylko na „zieloną” nieobciążoną emisjami energię elektryczną dla gospodarstw domowych. To przede wszystkim droga do szybkiej elektryfikacji w takich sektorach jak ciepłownictwo, transport, czy procesy przemysłowe. Najtańsza na rynku energia z wiatru na lądzie pozwoli zdekarbonizować polską gospodarkę i bardzo pomoże zachować jej konkurencyjność na globalnych rynkach. A bonusem będzie czyste powietrze – dodał Gajowiecki.

Nowelizacja ustawy odległościowej

Eksperci nadziei na szybki rozwój lądowych elektrowni wiatrowych upatrują w ogłoszonej przez rząd nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy odległościowej), która blisko pięć lat temu całkowicie zahamowała rozwój nowych projektów wiatrowych, ale często też możliwość budowy domów. Podczas prezentacji raportu, Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiła założenia projektu nowelizacji, który jest aktualnie w procesie konsultacji publicznych. 

Stabilne otoczenie regulacyjne dla inwestorów, a z drugiej strony zamiana sztywnych zakazów na proces dochodzenia do konsensusu z udziałem lokalnych społeczności, to długo oczekiwana i pozytywna zmiana.– stwierdził dr Karol Lasocki, z kancelarii prawnej DWF, odnosząc się do prezentacji Minister Korneckiej. Należy pamiętać, że w przypadku farm wiatrowych proces inwestycyjny jest dziś wieloetapowy i długotrwały, wymaga planowania, wielu zgód i pozwoleń zarówno administracyjnych, jak i środowiskowych. Aby więc umożliwić przyrost nowych, nowoczesnych mocy wytwórczych powinniśmy iść z duchem czasu – to jest uprościć procedury w zakresie budowy czystych źródeł odnawialnych  – dodał Lasocki.

Autorzy raportu

Prawną część raportu przygotował zespół DWF specjalizujący się w obsłudze sektora odnawialnych źródeł energii, w tym w energetyce
wiatrowej na lądzie. Oprócz wspomnianego partnera kierującego tą praktyką dr Karola Lasockiego, to także counsel Wiktoria Rogaska, senior associates Maria Kierska i Olga Wiśniewska-Pietrzak oraz junior associates Przemysław Bugnacki, Joanna Derlikiewicz i Krystian Andrzejewski.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów