SSW wzmacnia praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Marcin Asłanowicz doradza klienom od 25 lat. Był związany z czołowymi kancelariami w Polsce m.in. Sołtysiński Kawęcki & Szlęzak, Clifford Chance i Baker & McKenzie, przez ostatnie ponad trzy lata był partnerem warszawskiego biura kancelarii Schoenherr.

Od 8 lat jest klasyfikowany w renomowanych międzynarodowych rankingach prawniczych Chambers i Legal500 w kategorii rozwiązywania sporów i arbitrażu.

Marcin Asłanowicz uzyskał również tytuł naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest także profesorem Uniwersytetu SWPS.

Ewa Załęska jest radcą prawnym, również przez ostatnie ponad 3 lata była związana z kancelarią Schoenherr. Doradza klientom zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Brała udział w licznych negocjacjach ugodowych i mediacjach. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych oraz reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Damian Majda jest adwokatem, przez ostatnie ponad 5 lat pracował w kancelarii Wolf Theiss w praktyce rozwiązywania sporów sądowych i white collar crimes. Specjalizuje się w sprawyach z zakresu sporów gospodarczych, prawa pracy i administracyjnych. Prowadził również szereg postępowań karnych, w których reprezentował swoich klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz przed sądami karnymi.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów