85% kobiet w branży prawniczej doświadczyło umniejszania kompetencji ze względu na płeć

Opublikowano

Nasi Partnerzy

W badaniu udział wzięło 577 respondentek, z których 76% pracuje w kancelariach prawnych a 24% w wewnętrznych działach prawnych firm.

85% badanych spotkało się z umniejszaniem ich umiejętności ze względu na płeć, 1/3 uznała, że dzieje się tak często lub bardzo często. 

71% respondentek odczuło, że bycie kobietą ma niekorzystny wpływ na decyzje przełożonych dotyczące ich kariery zawodowej.

49% badanych prawniczek zadeklarowało natomiast, że ma problemy z godzeniem kariery zawodowej ze sferą prywatną.

15% respondentek wskazało, że doświadczyło molestowania seksualnego w pracy. 1% wskazał, że doświadcza go często lub bardzo często.

61% wskazało, że doświadczyło zachowań odbieranych przez nie jako mobbing.

Poza tym, spośród 577 prawniczek, które udzieliły odpowiedzi w badaniu aż dla 23 prawniczek przemoc w środowisku zawodowym lub naruszanie granic są codziennością.


– Naruszanie osobistych granic to zjawiska jednoznacznie negatywne, które powinny być zdecydowanie napiętnowane oraz poddane szczegółowej analizie przez podmioty funkcjonujące w branży. Potrzebne jest wspólne i zdecydowane działanie, mające na celu eliminację zachowań niedopuszczalnych. Nasze badanie i powstały z niego raport to pierwsze działania w Polsce, które całościowo dotyczą pozycji kobiet w branży prawniczej. Liczę, że środowisko prawnicze, opinia publiczna, samorządy prawnicze, ale też same kancelarie i firmy potraktują poważnie, to co wybrzmiewa z raportu, a głos prawniczek będzie usłyszany – mówi Kamila Kurkowska, prezeska Fundacji Women in Law.


– Praca w i dla branży prawniczej to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale też istotna odpowiedzialność. Udział PSPP w tym szczególnym badaniu wynika więc z troski o jakość relacji w naszej społeczności. Wierzę, że efektem raportu będzie co najmniej rozpoczęcie instytucjonalnych zmian, które będą świadczyły o realnym wsparciu dla kobiet, które widzą swoją przyszłość pracując w naszej profesji – czy to w firmach czy w kancelariach – mówi Waldemar Koper, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.


– Wyniki naszego sondażu wskazują wiele obszarów, które wymagają nie tylko konkretnych reakcji całego środowiska prawniczego, ale także precyzyjnych rozwiązań dotyczących wsparcia kobiet. Pomimo tego, że stoimy przed takimi samymi wyzwaniami jak cała społeczność prawnicza, to będąc liderami opinii musimy prezentować najwyższe standardy i jednoznacznie przeciwstawiać się nagannym zachowaniom oraz budować zaufanie w naszej prawniczej społeczności – dodaje Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający PwC Legal Polska, odpowiedzialny za obszar Diversity & Inclusion na Europę Środkowo-Wschodnią w PwC.

Cały raport dostępny jest TUTAJ

A tak wyniki raportu komentowała Kamila Kurkowska z fundacji Women in Law w rozmowie z Damianem Gadomskim, w Komentarzach Legal Business Polska.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów