Adwokat Katarzyna Przyłuska-Ciszewska będzie rozwijać w Europie organizację Mindfulness in Law Society

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, adwokat, mediator i certyfikowany nauczyciel uważności dla prawników została szefem europejskiego oddziału amerykańskiej organizacji Mindfulness in Law Society. Jak wyjaśnia w rozmowie z LBP, jej zadaniem będzie promowanie wśród prawników europejskich uważności i dobrostanu, także poprzez budowanie w Europie środowiska prawników, którzy będą się zajmowali w poszczególnych krajach, radach adwokackich, stowarzyszeniach prawników i innych organizacjach skupiających ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości, promocją i upowszechnianiem różnych metod i praktyk związanych z wewnętrznym spokojem i dobrostanem.  

Mindfulness in Law Society to organizacja wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych zrzeszająca wykładowców akademickich, prawników kancelarii oraz sędziów. Jako swój cel MILS wskazuje poprawę samopoczucia w środowisku prawniczym poprzez edukację na temat korzyści płynących z medytacji mindfulness, jogi i innych praktyk kontemplacyjnych. WIęcej informacji o tej organizacji można znaleźć na mindfulnessinlawsociety.org.  

Adwokat Katarzyna Przyłuska-Ciszewska posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Prowadziła szkolenia z praktyk mindfulness dla aplikantów i adwokatów ORA Warszawa. Jest również założycielką fundacji ProMediation&ProWellness skupionej także na budowaniu i promowaniu uważności wśród prawników. Prowadzi indywidualną kancelarię specjalizującą się w procesach sądowych i postępowaniach administracyjnych, a także postępowaniach arbitrażowych, obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne przy użyciu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Od 2009 roku prowadzi mediacje. Jest wpisana na listy mediatorów sadowych przy sądach okręgowych w Warszawie oraz Płocku.

– Na Mindfulness in Law Society trafiłam dwa lata temu podczas mojego stypendium w Stanach Zjednoczonych, na którym szkoliłam się z mediacji. Tam poznałam Panią Sędzię, która podzielała moje zainteresowania związane z wykorzystaniem technik mindfulness w negocjacjach i mediacjach. Po naszych kilku rozmowach i wymianie doświadczeń poleciła mnie związanej z MILS wykładowczyni Berkeley, Judi Cohen – mówi Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. – Mindfulness In Law Society to organizacja oparta o pracę u podstaw oraz stały trening. Promujemy idee dobrostanu w oparciu o praktyki uważności. To świeckie techniki niezwiązane z żadną religią. Chodzi o uważność rozumianą jako trening umysłu prawniczego – dodaje adwokat. 

Jak wyjaśnia nam pierwsza szefową Mindfulness in Law Society w Europie, pierwszym celem jest nawiązanie jak najszerszej współpracy z różnymi środowiskami prawniczymi i szkolenie osób związanych z wymiarem sprawiedliwości , które następnie mogłyby przekazywać zarówno wiedzę jak i  dzielić się własną praktyka uważności z adwokatami, radcami prawnymi, mediatorami, sędziami, prokuratorami. – Chcemy współdziałać zarówno z dużymi firmami prawniczymi, jak i tymi mniejszymi, indywidualnymi kancelariami, z poszczególnymi samorządami zawodowymi, jak i całymi radami skupiającymi te samorządy. Zależy nam również na nawiązaniu współpracy z fundacjami, czy innymi organizacjami społecznymi zaangażowanymi w promowanie dobrostanu wśród prawników – wyjaśnia Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. 

Jak przyznaje adwokat, według niej, zapotrzebowanie na działania i praktyki nakierowane na wypracowywanie wewnętrznego spokoju  i tzw. wellbeing wśród prawników jest duże. – Widziałam to podczas moich ostatnich szkoleń dla warszawskiej Izby Adwokackiej. Mimo, że to był nowy temat i połączony z etyką to zainteresowanie było bardzo duże – podkreśla. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów