Kancelarie powinny myśleć jak Jeff Bezos i Amazon

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Mark A. Cohen jest dyrektorem generalnym Legal Mosaic, firmy konsultacyjnej dla branży prawniczej, jest również prezesem Digital Legal Exchange, globalnej organizacji non-profit stworzonej w celu nauczania, stosowania i rozpowszechniania zasad cyfrowych w branży prawniczej, wcześniej przez 30 lat pracował jako prawnik. 

Richard Susskind to autor książek i wykładowca skupiony na zmianach i rozwoju branży prawniczej, jest również niezależnym konsultantem. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia na rzecz Informatyki i Prawa. Jest również przewodniczącym Komisji Doradczej Oxford Internet Institute. 

Amazon na rynku usług prawnych

Cohen w tekście dla Forbes stwierdził, że Amazon mógłby doprowadzić do znaczących zmian na rynku prawniczym, gdyby, kierując się swoimi zasadami prowadzenia biznesu, stworzył marketplace dla usług prawnych. 

Amazon przyspieszyłby upadek większości niezróżnicowanych kancelarii typu “big box store”, nieefektywnych wewnętrznych działów prawnych, zbędnych firm legal tech, wielu konsultantów, a być może również kilku szkół prawniczych – pisze Cohen. 

Dane i przejrzystość

Miałoby się tak stać dlatego, że Amazon stosując swój model biznesowy podważyłby skuteczność tradycyjnych modeli „starych” kancelarii skupiając się na kliencie, oferując szerokich przegląd opcji rynkowych oraz bogactwo danych, na których klienci mogliby opierać swoje decyzje o skorzystaniu z konkretnej usługi i firmy. Jak pisze ekspert, to wyeliminowałoby obecny krajobraz branży, w którym „klienci zazwyczaj wiedzą więcej o metrykach wydajności kierowców Uber, niż o prawnikach.”

Roztaczając dalej swoją wizję prawniczego marketplace od Jeffa Bezosa, Mark A. Cohen wskazuje, że Amazon mógłby szybko zgromadzić sieć kancelarii prawnych, dostawców technologii, firm doradczych i stworzyć wzbogacony o dane rynek łączący klientów bezpośrednio z konkretnymi rodzajami praktyki. To położyłoby nacisk na niezróżnicowanych dostawców i stworzyło presję dla ich dotychczasowych modeli – stwierdza Cohen. 

Koniec rzemiosła

Wizję wejścia Amazona na rynek usług prawnych, niezależnie od tego jak bardzo (jeśli w ogóle) jest prawdopodobna, należy potraktować jako challange Cohena dla branży prawnej i wskazanie na cechy firm i modele, których brakuje.

Jak bowiem podsumowuje Cohen, rzemieślnicze podejście do wykonywania zawodu w branży prawnej zostanie zastąpione przez zorientowaną na klienta, multidyscyplinarną, opartą na danych, współpracującą, dynamiczną, skalowalną i zwinną branżę, która jest ściślej powiązana ze swoimi klientami i stara się spełniać ich cele oraz przekraczać ich oczekiwania. 

Klient – Gwiazda Polarna

Kontynuacją tych wniosków były również wystąpienia Cohena i Richarda Susskinda na konferencji Legal Geek (nagrania z konferencji są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, ale relacjonuje je artykuł „Amazon law & innovation take center stage at Legal Geek’s Uncertain Decade summit” opublikowany przez Thomson Reuters). 

Mark A. Cohen w swoim wystąpieniu posłużył się obrazową metaforą mówiąc, że Amazon jest jak zdobywca, którego Gwiazdą Polarną są klienci – prawnicy również powinny przyjąć takie nastawienie. Dalej wskazuje również, że technologia dla Amazona jest tylko pomocnikiem, wypełnia ją danymi swoich klientów i tak samo powinno być z branżą prawniczą. Musisz znać swoich klientów lepiej niż siebie – powiedział Cohen. 

Zarówno Susskind, jaki Cohen zgodzili się, że klienci branży prawnej są już dalej w rozwoju i innowacjach niż kancelarie i także w związku z tym podejście Amazona – „delight your cutomers” – powinno przyświecać każdemu prawnikowi. 

Richard Susskind wskazał przy tym 10 czynników, które blokują dobre i skuteczne innowacje w kancelariach. Wymienia przy tym między innymi udoskonalanie procesów zamiast stwarzania nowych modeli biznesowych, stawianie tylko na automatyzację, a nie całą transformację, czy taktyczne myślenie krótkoterminowe zamiast strategicznego i długofalowego (wszystkie są opisane w artykule opublikowanym przez Thomson Reuters). 

Już to wszystko gdzieś słyszeliśmy

Hasła i poglądy przytoczone powyżej są nam w zasadzie znane. Skupienie na kliencie, odpowiadanie na potrzeby klienta, dostosowanie się do klienta, elastyczność, „zrozumienie biznesu” itp. – te wszystkie ogólne sformułowania wielokrotnie już słyszeliśmy. Jednak zestawienie modelu działania kancelarii prawnych z modelem biznesowym Amazone oraz jego od dawna opisywanym i docenianym podejściem do klienta, a także badaniem client experience, nadaje tym ogólnym sformułowaniom pewien konkretny punkt odniesienia. Tym samym materializuje i konkretyzuje wyzwanie przed jakimi stoją kancelarie, na które coraz większą presję wywierają również podmioty zwane alternative legal service providers (ASLPs).

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów