Młodzi prawnicy, przez pracę, mają myśli depresyjne, a nawet samobójcze, wynika z badania IBA

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Badanie IBA oparte jest na dwóch rodzajach ankiet – jedną dla poszczególnych prawników i drugą dla kancelarii, wewnętrznych działów prawnych firm, samorządów prawniczych i stowarzyszeń. W sumie w badaniu udział wzięło ponad 3 tysiące prawników i ponad 180 organizacji. Jak podkreśla IBA, to pierwsze tego typu badania przeprowadzone na szczeblu międzynarodowym skoncentrowane na zawodach prawniczych. Ankiety zbierano od lipca do grudnia ubiegłego roku. 

Główny problem to presja i stres

Z badania wynika, że głównymi czynnikami związnymi z pracą i wpływającymi na dobre samopoczucie prawników są presja i stres (wskazała na to ponad połowa prawników w wieku 55-59 lat oraz niema 40% ankietowanych w wieku 30-44 lata), duże obciążenie pracą (wskazało na to około 30% ankietowanych z niemal każdej grupy wiekowej między 25 a 59 rokiem życia) oraz problemy z work/life balance (wskazywali na to przede wszystkim młodsi prawnicy w wieku do 29 lat). 

Zaburzeń dobrego samopoczucia doświadczają głównie młodzi prawnicy

Wyżej wymienione czynniki powodowały również poważne problemy psychiczne. 10% prawników poniżej 30 roku życia doświadczyło myśli samobójczych. 50% z tej grupy wiekowej miało depresyjne myśli. Około 60% prawników w wieku od 25 do 34 lat doświadczyło również problemów ze snem. Niemal 70% w wieku od 25 do 29 lat doświadcza leków i niepokojów. 

Pracodawcy mają jeszcze dużo do zrobienia 

41% respondentów stwierdziło, że nie może omówić kwestii związanych z dobrym samopoczuciem ze swoim pracodawcą bo obawiają się, że zaszkodzi to ich karierze. Większość ankietowanych uważa, że ich pracodawcy powinni zrobić więcej w zakresie dbania o dobre samopoczucie pracowników, w tym 75% respondentów w wieku od 25 do 35 lat.

Uwagę zwraca również duża rozbiezność pomiędzy liczbą instytucji, które deklarują, że posiadają inicjatywy w zakresie dobrego samopoczucia (to 73%), a stopniem, w jakim osoby na stanowiskach kierowniczych są objęte jakimkolwiek szkoleniem w tym zakresie (16%).

Joga i dieta zamiast alkoholu i narkotyków

Jak wskazuje IBA, wyniki ankiety potwierdziły wiele podejrzeń dotyczących międzynarodowego kryzysu dobrego samopoczucia prawników, ale także zwróciły uwagę na kilka nieoczekiwanych wniosków. To między innymi fakt, że większość respondentów stosuje zdrowe strategie radzenia sobie z problemami, w tym medytację, jogę i zdrową dietę, w przeciwieństwie do używania alkoholu czy narkotyków, co stwierdzono w poprzednich badaniach.

Szczegółowe dane badania dostępne są na stronie International Bar Association.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów