Nowy Prezes NRA. Czego można się spodziewać po Przemysławie Rosatim?

Opublikowano

Nasi Partnerzy

W wyborach na Prezesa NRA Przemysław Rosati pokonał prof. Macieja Gutowskiego, Joannę Parafianowicz, Jarosława Szymańskiego oraz dotychczasowego Prezesa Jacka Trele. 

Oto, najciekawsze i najbardziej konkretne propozycje, jakich realizację zapowiadał w swoim programie Przemysław Rosati. Cały program dostępny jest na stronie rosati2021.pl  

Ustawa o świadczeniu pomocy prawnej

Nowy prezes NRA przed wyborami zapowiadał, że zamierza doprowadzić do złożenia obywatelskiego projektu ustawy porządkującego rynek świadczenia pomocy prawnej. Chodzi o to, by pomoc prawną mogli świadczyć wyłącznie: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni oraz inne podmioty wykonujące czynności wchodzące w zakres pomocy prawnej, uprawnione do ich wykonywania na podstawie ustaw i w zakresie oraz formach w nich określonych.

Nowe uprawnienia dla adwokatów

Przemysław Rosati chce też, by adwokaci mieli dodatkowe uprawnienia pomagające w wykonywaniu zawodu:

  • dostęp do bazy PESEL i Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych;
  • prawo do poświadczania dokumentów poza postępowaniami sądowymi i sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników,
  • umożliwienie adwokatom wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego bez konieczności spełniania  kryteriów wskazanych w odrębnej ustawie.

Mobilna aplikacja – kancelaria online 

Według nowego Prezesa NRA samorząd powinien stworzyć aplikację wspomagającą wykonywanie zawodu. Ma zawierać informacje o zastępstwach procesowych, ofertach współpracy czy dostępnych specjalistach np. biegłych. W aplikacji ma być także wirtualny faks, usługi chmurowe, czy program do fakturowania. 

Aplikacja ma także zawierać bezpieczne narzędzia przechowywania i przesyłania informacji objętych tajemnicą adwokacką.

Narzędzie miałoby być również zintegrowane z systemami informacji prawnej. 

Tech for law, Law for tech 

Przemysław Rosati zapowiadał także w programie, że przy NRA powinna powstać jednostka do badań i analiz nowych technologii w dwóch aspektach:

tech for law – czyli popularyzacja wiedzy o stosowaniu nowych technologii w świadczeniu pomocy prawnej, w tym prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności adwokackiej z wykorzystaniem nowych technologii;

law for tech – czyli przygotowanie i promowanie rozwiązań prawnych oraz etycznych dla nowych technologii. 

Ochrona tajemnicy adwokackiej

Jak zapowiadał Przemysław Rosati, pod jego kierownictwem NRA powoła pełnomocnika ds. ochrony tajemnicy adwokackiej oraz stworzy zieloną linię, gdzie będzie można uzyskać pomoc i wsparcie samorządu w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej. 

Zmiana Ośrodka Badawczego Adwokatury w nowoczesny think-tank 

Przemysław Rosati chce także przekształcenia Ośrodka Badawczego Adokwatury im. Witolda Bayera i zbudowania eksperckiego zaplecza adwokatury.

Stworzenie przy OBA zaplecza intelektualnego, grupy eksperckiej, ośrodka badania opinii i przygotowywania analiz będzie źródłem inspiracji, ułatwi identyfikację strategicznych wyzwań stojących przed Adwokaturą, a także pozwoli wykorzystać aktywność, potencjał oraz zaangażowanie adwokatów i aplikantów adwokackich na rzecz Adwokatury i w prace samorządu adwokackiego.” – pisze na swojej stronie Przemysław Rosati. 

Samofinansująca się „Palestra” i Fundacja Adwokatury Polskiej

Odnosząc się do pisma adwokatów oraz fundacji, Przemysław Rosati wskazuje na ten sam aspekt – powinny być przedsięwzięciami, które same się finansują. 

„Palestra” według nowego Prezesa NRA powinna być wydawana przede wszystkim w wersji elektronicznej, a papierowa będzie dostarczana tylko tym, którzy zgłoszą taką chęć. Jak pisze Przemysław Rosati w swoim programie, wydawnictwo powinno zostać przekształcone w przedsięwzięcie o charakterze rynkowym, oparte na samofinansowaniu.

Odnośnie Fundacji Adwokatury Polskiej, Prezes NRA wskazywał w programie, że powinna wypracować model pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz i nie wykorzystywać środków samorządu.

 

Przemysław Rosati w swoim programie dużo miejsca poświęcił również nowoczesnemu kształceniu aplikantów i doskonaleniu zawodowemu adwokatów, szczególnie z uwzględnieniem platform e-lerningowych.

W rozmowie z Rzeczpospolitą (wydanie z dnia 23 mara 2021 roku) oraz Dziennikiem Gazetą Prawną (wydanie z dnia 23 mara 2021 roku) Przemysław Rosati zapowiedział, że jego pierwsze działania skupią się na ułożeniu struktury i zadań Naczelnej Rady Adwokackiej, a także komisji działających przy Radzie. Poza tym zamierza zajmować się również w imieniu adwokatów nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie elektronicznych doręczeń. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów