Ponad połowa młodych prawników myśli o zmianie pracy. Część chce odejść z zawodu

Opublikowano

Nasi Partnerzy

– Wysoka rotacja młodych prawników może powodować problemy na wielu poziomach, w tym zakłócenia produktywności i szkody w relacjach z klientami. Poprzez zrozumienie, co kieruje młodymi prawnikami oraz poprzez budowanie kultury wsparcia i zaangażowania, instytucje prawne skorzystają z inspirujących i zmotywowanych pracowników. Niniejszy raport będzie bardzo przydatnym narzędziem dla kancelarii prawnych i firm w planowaniu zarządzania i zatrzymywania talentów – tak istotę raportu w jego wstępie wyjaśniają współprzewodniczący IBA’s YLC, Marco Monaco Sorge i Marie Caroline Brasseur.

Badanie obejmowało 3 tysiące prawników i prawniczek z całego świata w wieku do 40 lat. Z Europy najwięcej respondentów było między innymi z Polski.

Bariery w rozwoju kariery

W ramach badania zapytano młodych prawników o bariery i trudności związane z rozwojem kariery. Znaczna liczba ankietowanych wskazała na problem z utrzymaniem równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Ponad 1/3 wymieniła trudności z godzeniem zobowiązań. Podobna liczba prawników wskazała na brak mentora. 31% ankietowanych stwierdziło, że problemem jest brak możliwości awansu. Tylko jeden na dziesięciu respondentów stwierdził, że nie doświadczył żadnych barier w rozwoju kariery.

Wymienionych przeszkód doświadczają młodzi prawnicy obojga płci. Jednak kobiety są bardziej niż mężczyźni dotknięte dyskryminacją bezpośrednią. Wskazało na nią 20% prawniczek. Wśród prawników 9%.

Zmiana pracy, zmiana roli, zmiana branży

54% respondentów stwierdziło, że jest “nieco prawdopodobne” lub “bardzo prawdopodobne”, że zmienią miejsce pracy, 33% chciałoby przejść do innego obszaru zawodu prawniczego, a 20% rozważa całkowite odejście z zawodu.

Spośród osób, które są w pewnym lub dużym stopniu skłonne odejść z obecnego stanowiska w ciągu najbliższych pięciu lat, prawie połowa respondentów podała wynagrodzenie (49% jako najważniejszy powód odejścia z obecnego stanowiska. Na drugim miejscu znalazł się brak możliwości awansu (38%), a następnie obawy dotyczące obciążenie pracą i równowagą między życiem zawodowym a prywatnym (36%). Inne czynniki skłaniające młodych prawników do odejścia z obecnych ról obejmują: chęć pracy za granicą, zainteresowanie przejściem do innego zawodu w branży prawniczej, a także wpływ pracy na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie.

wykres: IBA Young Lawyers’ Report, ibanet.org

Czego prawnicy szukają w zmianie?

Pieniądze i work-life balance najbardziej motywują młodych prawników do zmian zawodowych. Na finanse wskazało aż 70% ankietowanych, a na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 51%. Pozostałe czynnik przedstawia poniższy wykres:

wykres: IBA Young Lawyers’ Report, ibanet.org

Spójrzmy na samą Europę

Przedstawione wyżej dane dotyczą wszystkich badanych na całym świecie. Jednak raport prezentuje też szczegółowe dane dla Europy. Z naszego kontynentu w badaniu wzięło udział 891 prawników i prawniczek, głównie w wieku od 26 do 35 lat. Najwięcej z nich pochodziło z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy, Polski i Portugalii.


Odpowiadając na pytanie o czynniki mające negatywny wpływ na karierę, europejscy prawnicy wymienili:

 • trudności z pogodzeniem zobowiązań (41%);
 • brak dostępnych mentorów (35%);
 • brak poradnictwa zawodowego i wsparcia w miejscu pracy (35%);
 • brak możliwości awansu (31%).

Najczęściej wymienianymi powodami, dla których młodzi prawnicy rozważają odejście z pracy są:

 • obciążenie pracą i słaba równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (48%);
 • wynagrodzenie (44%);
 • brak możliwości rozwoju (37%);
 • negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie (32%).

Odpowiadając na pytanie o obawy dotyczące przyszłości w zawodzie prawnika młodzi prawnicy europejscy wymienili:

 • słaba równowaga między pracą a życiem prywatnym (70%);
 • brak możliwości rozwoju (38%);
 • przesycenie rynku z powodu wzrostu liczby absolwentów prawa (35%);
 • brak reakcji pracodawców na toksyczną kulturę miejsca pracy (32%).

Wyzwanie dla pracodawców

Jak podsumowuje raport, wyniki badania są przyczynkiem do zmian, na których powinni się skupić pracodawcy, bo nierozwiązanie tych problemów doprowadzi do zwiększenia liczby odejść z zawodu. A to będzie miało wpływ na całą branżę.

Jak wskazuje Komitet Młodych Prawników IBA, nadszedł czas, by kancelarie i firmy zatrudniające prawników podjęły działania w kierunku lepszego zrozumienia dynamiki pracy oraz tego, w jaki sposób wpływa ona na młodszych członków zawodu. To znaczy, że muszą sobie zadać pytanie, co mogą zaoferować pracownikom, by uczynić karierę prawniczą bardziej atrakcyjną.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów