„Spory budowlane w orzecznictwie SN”. Konkurs kancelarii JDP dla aplikantów

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Celem konkursu jest promowanie zdolnych aplikantów zainteresowanych cywilnoprawnymi zagadnieniami rynku budownictwa stanowiącego jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki. Konkurs daje unikalną szansę zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników-praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora budownictwa i infrastruktury w Polsce.

Zadanie konkursowe:

Przygotuj glosę do jednego z trzech wybranych przez kancelarię JDP orzeczeń Sądu Najwyższego. Poddaj ocenie argumentację Sądu Najwyższego i wyraź swoją krytyczną lub aprobującą opinię. Zwróć także uwagę na praktyczne konsekwencje wynikające z glosowanego orzeczenia dla branży budowlanej.

Do wygrania cenne nagrody:

  • publikacja zwycięskich glos w „Monitorze Prawniczym” Wydawnictwa C.H.Beck
  • nagrody pieniężne
  • zestawy książek Wydawnictwa C.H.Beck

Harmonogram:

21. 02. – oficjalne rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur trzech orzeczeń SN 

21. 02. – 31. 03. – opracowanie i przesłanie glosy do jednego wybranego orzeczenia SN

25. 04. – ogłoszenie listy Finalistów

11. 05. – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed Komisją Konkursową

Zarejestruj się, wysyłając na adres ilona.kolodziej@jdp-law.pl zgłoszenie o wzięciu udziału w Konkursie, w którym wskażesz następujące dane: imię i nazwisko; dane kontaktowe tj. adres e-mail; informację dot. rodzaju odbywanej aplikacji, roku aplikacji, okręgowej izby/rady, w której odbywasz aplikację; źródło wiedzy o konkursie.

Organizator: Kancelaria JDP

Partnerzy Konkursu: 

Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów