Zadowoleni ze studiów, większość planuje aplikację adwokacką lub radcowską, słabo znają polskie kancelarie – studenci prawa w Polsce 2023 

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA przeprowadziło kolejne badanie Studenci Prawa w Polsce. W tym roku w ankiecie wzięło udział 1039 osób z uczelni w całym kraju. Odpowiadały na pytania dotyczące między innymi edukacji, praktyk i zawodów prawniczych oraz środowiska pracy.

Zdecydowana większość studentów – ponad 70% nie a zastrzeżeń do jakości kształcenia na ich uczelniach. W tym nieco ponad 10% jest bardzo zadowolona. Odmienną opinię ma w sumie około 19% badanych, w tym 3% jest bardzo niezadowolona. 

Jednak już na podstawie pytań o ocenę poszczególnych aspektów studiowania w skali od 1 do 5 sumaryczna średnia ocena wystawiona jakości prawniczego kształcenia to 3,6. Co ciekawe najgorszą ocenę ze wszystkich przedstawionych aspektów – 2,92, otrzymał ten określony jako: „kontakt z potencjalnymi praktykodawcami/pracodawcami”. 

Większość studentów po opuszczeniu murów uczelni chcę kontynuować naukę na aplikacji adwokackiej (40%) oraz radcowskiej (36%). Studiami doktoranckimi zainteresowanych jest 25% a aplikacją sędziowską 15%. Tylko co dziesiąty student chce odbyć aplikację notarialną. Podobny wynik (11%) osiągnęła aplikacja prokuratorska. 

Wśród najważniejszych czynników wpływających na wybór miejsca praktyk studenci wymieniają przede wszystkim odpłatność praktyk i wysokość wynagrodzenia (70%), elastyczny grafik (65%) oraz atmosferę pracy (59%). Niezbyt ważny jest natomiast prestiż i rozpoznawalność marki pracodawcy (24%). Małe znaczenie ma dla studentów także możliwość pracy w trybie hybrydowym (28%). 

Wśród najbardziej rozpoznawalnych kancelarii studenci wymieniają przede wszystkim międzynarodowe brandy prawnicze. Polskie znają bardzo słabo. Pierwsza polska kancelaria pojawia się dopiero jako jedenasta. Oto piątka najpopularniejszych marek prawniczych wśród studentów.

  • Deloitte Legal 63%
  • CMS 57%
  • Dentons 51%
  • DLA Piper Giziński Kycia 50%
  • PwC Legal 48%

Wspomniana pierwsza polska kancelaria w tym zestawieniu, na miejscu jedenastym to Rymarz Zdort Maruta (29%). 

Najbardziej pożądanym pracodawcą wśród studentów są kancelarie CMS (16%), Deloitte (6%) oraz Dentons (4%). Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że 38% studentów nie wybrało żadnej kancelarii jako pożądanego miejsca pracy.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów