Wysokie ryzyko wypalenia zawodowego i problemy psychiczne w branży prawniczej

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Badanie wykonano w okresie od października 2020 roku do stycznia 2021 roku. Wzięło w nim udział ponad 1700 prawników z Wielkiej Brytanii, Republiki Irlandii, Jersey, Guernsey i Wyspy Man.

Problemy ze zdrowiem psychicznym

Większość uczestników badania (69%) w ciągu 12 miesięcy przed wypełnieniem ankiety doświadczyła złego stanu zdrowia psychicznego zdiagnozowanego klinicznie lub samodzielnie. Wśród najczęstszych dolegliwości odczuwanych często lub stale wymieniano lęk, obniżony nastrój i depresje. Spośród osób, które doświadczyły złego stanu zdrowia psychicznego, 56% stwierdziło, że rozmawiało o tym w pracy. Ci, którzy tego nie ujawniali, jako powód podali obawę przed napiętnowaniem oraz wynikającymi z tego konsekwencjami dla kariery.

Wypalenie zawodowe

Dane z badania sugerują, że prawnicy są w grupie wysokiego ryzyka wypalenia zawodowego. Najbardziej ten problem dotyka prawników w wieku od 26 do 35 lat. Także ta grupa wskazała w badaniu najniższy poziom autonomii, najniższy poziom bezpieczeństwa psychologicznego i najwyższy poziom intensywności pracy. Kobiety wykonujące zawody prawnicze, osoby należące do mniejszości etnicznych oraz osoby niepełnosprawne również uzyskały wyższe niż przeciętne wyniki w zakresie wypalenia zawodowego oraz niższe w zakresie autonomii i bezpieczeństwa psychologicznego w pracy.

Warto jednak przy tym zauważyć, że zgodnie z wynikami badania, narażenie na wysoki poziom intensywności pracy (duże obciążenie pracą i długie godziny pracy) wiązało się z wyższym wypaleniem zawodowym, niezależnie od tego, jak dużą autonomię posiadała dana osoba i jak bezpieczne psychologicznie było jej środowisko pracy. 28% uczestników zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że ich praca wymaga od nich bycia dostępnym dla klientów 24/7, a 65% stwierdziło, że sprawdzało pocztę elektroniczną poza godzinami pracy.

Zastraszanie, prześladowanie lub dyskryminacja

22% uczestników badania stwierdziło, że doświadczyło mobbingu, molestowania lub dyskryminacji w miejscu pracy w ciągu 12 miesięcy przed wypełnieniem ankiety. Osoby te wykazywały wyższy poziom wypalenia zawodowego, mniejszą autonomię i mniejsze bezpieczeństwo psychologiczne w pracy oraz zgłaszały wyższy poziom intensywności pracy.

Co może pomóc?

Najczęściej stosowanymi środkami wsparcia wymienianymi w badaniu były regularne spotkania lub oceny, polityka zdrowia psychicznego, szkolenia w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego oraz kierowanie do pomocy zewnętrznej. Spośród tych środków najbardziej pomocne okazały się regularne spotkania lub oceny. Niemniej, jak wskazuje badanie, tylko 48% osób na stanowiskach kierowniczych lub nadzorczych odbyło szkolenie z zakresu przywództwa, zarządzania lub nadzoru.

To już kolejne w ostatnim czasie badanie wskazujące na duże obciążenie emocjonalne w zawodach prawniczych. W kwietniu pisaliśmy (TUTAJ) o badaniu IBA, z którego wynikało, że młodzi prawnicy, przez pracę, mają myśli depresyjne, a nawet samobójcze.

źródło: https://www.lawcare.org.uk/news/new-research-into-lawyer-wellbeing-makes-the-case-for-profession-wide-change

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów