Kategoria

Materiał partnera

Taylor Wessing doradzał przy finansowaniu wykupu lewarowanego w Adex Cosmetics & Pharma

Kancelaria Taylor Wessing doradzała PKO Bank Polski S.A. przy finansowaniu inwestycji funduszu „search fund” Novastone Capital Advisors i Fryderyka Rdułtowskiego w Adex Cosmetics &...

Awanse w DWF Poland

Miniony rok był w DWF Poland czasem dynamicznego rozwoju, intensywnej pracy, zaangażowania, których odzwierciedleniem są tegoroczne awanse prawników na różnych szczeblach karier. Radosław Cebeliński dołącza do grona starszych partnerów DWF i jednocześnie przystąpi do...

Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wzmacnia współpracę na rynku międzynarodowym 

Od 1 grudnia 2023 roku obowiązuje umowa o współpracy (stowarzyszeniu) pomiędzy kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński a Kennedys Law LLP. KRK pozostaje niezależnym podmiotem...

Kancelaria MFW Fiałek doradzała przy pozyskaniu finansowania dla Langmedia, spółki z grupy Tutore Poland

​​MFW Fiałek doradzała przy pozyskaniu finansowania dla Langmedia sp. z o.o., spółki z grupy kapitałowej Tutore Poland sp. z o.o. W ramach doradztwa Langmedia kancelaria...

DWF doradcą akcjonariuszy AutoPartner S.A. przy sprzedaży akcji spółki w procesie ABB

Prawnicy DWF w Polsce pełnili rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego w związku ze sprzedażą przez akcjonariuszy Auto Partner S.A. części posiadanych akcji, w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu. Transakcja obejmowała sprzedaż 4.175.000 akcji przez dwóch akcjonariuszy, po...

GGL po rebrandingu stawia na rozwój biznesu klientów

Zaprezentowana niedawno nowa nazwa i unikalny na polskim rynku prawniczym design to efekt prac nad strategią i przekształceniem kancelarii działającej dotychczas pod nazwą Góralski...